Продукти
„Враня-93”ООД произвежда и предлага висококачествени бетонови разтвори. За производството им се използва трошен камък, пясък, висококачествен цимент и различни пластификатори. Политиката на фирмата е да работи само с фирми доставчици, които са сертифицирани по НСИСОССП и издават Декларация за съответствие на продукта който произвеждат. Качеството на бетоновите разтвори се контролира  чрез периодично вземане на проби от доставените инертни материали и цимент.
Рецептите са разработени на база изискванията за клас на натиск, консистенция, максимално зърно на едрия добавъчен материал, вид на цимента и добавките за бетон. Лабораторните проби на рецептурния състав на бетона се извършват, спазвайки изискванията за свойствата на бетонната смес и втвърдения бетон. Всички използвани рецепти са утвърдени от НИСИ  ЕООД.
Фирмата предлага и строителни разтвори по рецепта на клиента /предписани бетони /.
Въведеното компютърно управление на производствения процес гарантира правилното дозиране и спазване на въведените в софтуера рецепти.

НОМЕНКЛАТУРА НА ПРОИЗВЕЖДАНАТА ПРОДУКЦИЯ:
1.Обикновени бетони Клас на якост
Означен с „С“ Означен с „В“
C8/10 – CI 0.1- Dmax22 C8/10 B10
C10/12 – CI 0.1 – Dmax22 C10/12 B12.5
C12/15 – CI 0.1 - Dmax22 C12/15 B15
C16/20 - CI 0.1 - Dmax22 C16/20 B20
C20/25 - CI 0.1 - Dmax22 C20/25 B25
C25/30 - CI 0.1 - Dmax22 C25/30 B30
C28/35 - CI 0.1 - Dmax22 C28/35 B35
C30/37 - CI 0.1 - Dmax22 C30/37 -
C32/40 - CI 0.1 - Dmax22 C32/40 B40
C35/45 - CI 0.1 - Dmax22 C35/45 B45
C40/50 - CI 0.1 - Dmax22 C40/50 B50
C45/55 - CI 0.1 - Dmax22 C45/55 B55
C50/60 - CI 0.1 - Dmax22 C50/60 B60
     
2. Водоплътни бетони Клас по водонепропоскливост
C12/15 - Вв 0,6- CI 0.1 - Dmax22 Вв 0,6
C16/20 - Вв 0,6- CI 0.1 - Dmax22 Вв 0,6
C20/25 - Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax22 Вв 0,8
С25/30 - Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax22 Вв 0,8
С28/35 - Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax22 Вв 0,8
С30/37 - Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax22 Вв 0,8
С32/40 - Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax22 Вв 0,8
С35/45 - Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax22 Вв 0,8
С40/50 - Вв 1,0- CI 0.1 - Dmax22 Вв 1,0
С45/55 - Вв 1,0- CI 0.1 - Dmax22 Вв 1,0
С50/60 - Вв 1,0- CI 0.1 - Dmax22 Вв 1,0
         
3. Мразоустойчив бетон  Клас по мразоустойчивост
С – 30/37- Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax 22 Вм 200
         
4. Бетони с пластификатор за ранно декофриране
C12/15 – CI 0.1 - Dmax22 C12/15 B15
C16/20 - CI 0.1 - Dmax22 C16/20 B20
C20/25 - CI 0.1 - Dmax22 C20/25 B25
C25/30 - CI 0.1 - Dmax22 C25/30 B30
C28/35 - CI 0.1 - Dmax22 C28/35 B35
C30/37 - CI 0.1 - Dmax22 C30/37 -
     
5. Дребнозърнест бетон (Циментопясъчна замазка)
C8/10 – CI 0.1- Dmax4 C8/10 М10
C12/15 – CI 0.1 - Dmax4 C12/15 М15
C16/20 - CI 0.1 - Dmax4 C16/20 М20
C25/30 - CI 0.1 - Dmax4 C25/30 M30
     
6. Варов разтвор